Cloud

Στ’ Δημοτικού

Img
Στην Έκτη Δημοτικού ο μαθητής είναι σε θέση να καταλάβει τι τον δυσκολεύει και που χρειάζεται βοήθεια. Το φιλικό κλίμα κατανόησης που συναντά το παιδί στο Μελέτη, του επιτρέπει να ζητήσει τη βοήθεια των έμπειρων εκπαιδευτικών μας. Σε αυτή την ηλικία συχνά υπάρχει το άγχος του Γυμνασίου, ο μαθητής μας όμως μαθαίνει πώς να το διαχειρίζεται και κυρίως πώς να είναι σίγουρος για τις γνώσεις του. Η ομαδικότητα και η ευχάριστη παρέα που δημιουργείται ανάμεσα στους μαθητές μας, του υπενθυμίζει ότι δεν είναι μόνος στο δύσκολο αυτό αγώνα που αντιμετωπίζει καθημερινά. Στον Μελέτη γίνονται συχνές επαναλήψεις και ασκήσεις εμπέδωσης ώστε να κρατήσει στη μνήμη του όλες τις γνώσεις που έχει κατακτήσει, να τις θυμάται εμπειρικά και να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος για κάποια εξέταση στο σχολείο γραπτή ή προφορική.
meletis-veroia-ekpaideusi-7

Στ' Δημοτικού

· Δίωρη καθημερινή μελέτη (όλα τα μαθήματα).
Ο μαθητής έρχεται καθημερινά στον χώρο του Μελέτη και προετοιμάζει όλα τα μαθήματα της επόμενης μέρας δηλαδή Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, Γεωγραφία, Ιστορία και Θρησκευτικά, λύνει τις απορίες και συμπληρώνει τις γνώσεις των προηγούμενων χρόνων. Ο μαθητής μαθαίνει να διαχειρίζεται τον χρόνο του ώστε το διάβασμα του να μην είναι κουραστικό λόγω του φόρτου εργασίας αλλά αποδοτικό! Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται επανάληψη των προηγούμενων μαθημάτων της ενότητας ώστε όταν έρθει η ώρα της επανάληψης για τεστ του σχολείου να είναι έτοιμος και όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένος.

Σκοπός μας είναι τόσο οι μαθητές μας να πηγαίνουν διαβασμένοι την επόμενη μέρα στο σχολείο όσο και να νιώθουν ψυχολογικά έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κάθε νέα πρόκληση. Ο σχολικός φόβος της αποτυχίας εξαφανίζεται από τους μαθητές μας σταδιακά γιατί μαθαίνουν τον τρόπο ώστε να οργανώνουν το διάβασμα τους, να διαβάζουν μόνοι τους, να εκφράζουν και να λύνουν τις απορίες τους με τη βοήθεια των έμπειρων εκπαιδευτικών μας και τέλος να νιώθουν έτοιμοι για το σχολείο. Ουσιαστικά μαθαίνουν πώς να διαβάζουν και προετοιμάζονται για την εισαγωγή τους στο Γυμνάσιο χωρίς να υπάρχουν κενά από προηγούμενα χρόνια που θα αποτελούσαν εμπόδιο στην εξέλιξή τους. το δυσκόλευαν.

· Εβδομαδιαία επανάληψη (Γλώσσα και Μαθηματικά).
Μια μικρή ομάδα μαθητών της Στ’  τάξης συγκεντρώνεται 2 φορές την εβδομάδα στον Μελέτη και μέσα από ασκήσεις επανάληψης και εμπέδωσης γίνονται κατανοητές οι έννοιες που διδάσκονται στο σχολείο σε Γλώσσα και Μαθηματικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών, στην κάλυψη πιθανόν κενών από προηγούμενες χρονιές και στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων όπως επίσης στην επίλυση σύνθετων γλωσσικών ασκήσεων και στη διόρθωση ορθογραφικών λαθών μέσα από κανόνες ορθογραφίας.  Οι μαθητές καλούνται να προετοιμάζουν κάθε εβδομάδα ένα θέμα δημιουργικής γραφής με σκοπό την εξοικείωση τους με την παραγωγή λόγου και την άνεση τους στο να καταγράφουν τις σκέψεις τους. Σκοπός μας είναι οι μαθητές να νιώθουν σίγουροι και ασφαλείς για το ταξίδι τους στο Γυμνάσιο.

· Ατομικά μαθήματα προετοιμασίας:
Υπάρχει η δυνατότητα ατομικών μαθημάτων σε μέρες και ώρες που θα βολεύει τον μαθητή με σκοπό να καλυφθούν πιθανά κενά αλλά και να εμβαθύνει τις γνώσεις του. Οι γονείς γνωρίζοντας τις δυσκολίες του παιδιού τους και σε συνεργασία με τους έμπειρους εκπαιδευτικούς επιλέγουν το πρόγραμμα και τα μαθήματα που χρειάζεται ο μαθητής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας

2331502545

Πρότυπο κέντρο καθημερινής μελέτης
για παιδιά Δημοτικού

Οι υπηρεσίες μας

Η πολύχρονη εμπειρία μας στον χώρο της εκπαίδευσης έχει αποδείξει την τεράστια σημασία που έχουν οι σωστές βάσεις στη σχολική πορεία των μαθητών. Ασχολούμαστε αποκλειστικά με την μελέτη των μαθητών και μέριμνα μας είναι η πλήρης προετοιμασία κάθε μαθητή ξεχωριστά με στόχο να μην έχει καμία άλλη υποχρέωση στο σπίτι και να είναι ελεύθερος να ασχοληθεί με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.

Επέλεξε το καλύτερο για το παιδί σας

Τα προγράμματά μας
για την Ε' Δημοτικού

Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μαζί με τους εκπαιδευτικούς μας και τα παιδιά τους, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή το κατάλληλο πρόγραμμα.

Img

Καθημερινό

Καθημερινή προετοιμασία σχολικών μαθημάτων της επόμενης μέρας

Ολιγομελή τμήματα

Επαναλήψεις και εμπεδωτικές ασκήσεις

Εκπαιδευτικά παιχνίδια

Ομαδικές δραστηριότητες

Επικοινωνία
Img

Εβδομαδιαίο

Απογευματινή εβδομαδιαία μελέτη μαθήματος

Δύο ώρες την εβδομάδα

Εμπεδωτικές και επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα ή τα μαθηματικά

Τμήματα ανά τάξη και μάθημα

Κάλυψη κενών και κατανόηση της ύλης

Επικοινωνία
Img

Εξατομικευμένο

Εξατομικευμένο πρόγραμμα μελέτης για κάθε μαθητή

Δυνατότητα εξατομικευμένου μαθήματος ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε μαθητή

Σε συνεννόηση με τους γονείς επιλέγουμε το καλύτερο σε κάθε περίπτωση.

Επικοινωνία